Speciale interessegroepen

Speciale interessegroepen

Eén manier waarop EACH het netwerken tussen leden met vergelijkbare interesses vergemakkelijkt, is via Special Interest Groups (SIG's). SIG's zijn bedoeld om een duidelijke focus te genereren voor leden die vooruitgang willen boeken en een belangrijk gebied willen ontwikkelen dat verband houdt met communicatie en gezondheidszorg. SIG's kunnen verband houden met een gebied van onderwijs, onderzoek of beleid; en/of een specifieke groep beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg – bijvoorbeeld dierenartsen, tandartsen enz. SIG's zijn alleen toegankelijk voor ELK-leden

Wat SIG's bieden

Special Interest Group

Met SIG's kunnen groepen van EACH-leden met gemeenschappelijke interesses samenwerken en netwerken om gemeenschappelijke doelen op een specifiek gebied te bereiken. Elke SIG krijgt een ruimte op de ELKE website om hun activiteiten bekend te maken en wordt ook uitgenodigd om activiteiten en aankondigingen in te dienen in de maandelijkse ELKE nieuwsbrief. Elke SIG krijgt ook voorrang voor een aangewezen tijd/vergaderruimte op EACH gesponsorde ICCH-conferenties en kan ook online webinars sponsoren via EACH.

Huidige SIG's zijn onder meer:

SIG - Verbetering van het onderwijs in gezondheidszorgberoepen

Wij zijn een groep docenten en onderzoekers die improvisatietheatertechnieken gebruiken om essentiële gezondheidszorgvaardigheden aan te leren.
In de gezondheidszorgcommunicatietrainingen zijn improvisatietechnieken gebruikt om vaardigheden aan te leren die verband houden met empathie, communicatie, teamwerk en veerkracht. Dit werk begon met Viola Spolin in de Verenigde Staten en heeft wortels in Groot-Brittannië via Impro van Keith Johnstone. Improv is gebaseerd op het concept dat we beter met elkaar in verbinding kunnen komen als we leren goed te luisteren en te reageren op een manier die het leven van onszelf en anderen verrijkt. Medische improvisatie is een groeiend vakgebied in de Verenigde Staten en in andere landen. Wij willen graag een community creëren waar praktijkmensen samenkomen. Door ruimtes en mechanismen te creëren om ideeën, inzichten en ervaringen te delen, kunnen we het veld vooruit helpen met een diversiteit aan perspectieven.

SIG - Communicatie in de mondzorg

Het bijzondere chirurgische kenmerk van de tandheelkunde en de hoge prevalentie van tandartsangst bij patiëntengroepen vereisen dat tandheelkundige professionals extra zorg besteden aan het welzijn van patiënten en hun behandelervaring. Deze SIG moet daarom een netwerkplatform bieden voor communicatieonderzoekers, tandheelkundige artsen en docenten om ideeën/gedachten, kennis, expertise en ervaringen uit te wisselen om onderzoeks- en onderwijssamenwerkingen te bevorderen en internationale/nationale banden te versterken. Wij verwelkomen iedereen met passie en interesses gerelateerd aan de communicatieve aspecten van de tandheelkundige/mondzorg.

SIG – Communicatie in chirurgische subspecialismen

Het onderwijs in communicatievaardigheden is van oudsher gericht op ‘alle nieuwkomers’, vanuit de eerstelijnszorg, en vertaalt zich niet rechtstreeks naar chirurgen. Deze SIG zal een centrale locatie zijn voor belanghebbenden op het gebied van chirurgische communicatie om klinische, onderzoeks- en onderwijsideeën te delen, onderzoeksprojecten te ontwerpen en uit te voeren, en communicatiecurricula te bedenken, implementeren en beoordelen.

SIG - Communicatie in de veterinaire gezondheidszorg

Communicatie in de diergeneeskunde is een complexe activiteit, omdat het vereist dat meerdere belanghebbenden op dezelfde lijn staan bij het nemen van gezamenlijke beslissingen in de dierenzorg. Een belangrijk doel van deze SIG is het ondersteunen van de ontwikkeling en het gebruik van communicatiestrategieën voor de hele zorgcirkel rond een dierpatiënt om de patiëntresultaten te verbeteren.

SIG - Onderzoek naar zorgcommunicatieonderwijs

Het hoofddoel van deze SIG is het opzetten van een netwerk van EACH-leden die onderzoekers zijn die actief zijn op het gebied van het leren en onderwijzen van gezondheidszorgcommunicatie om de communicatie te vergemakkelijken en de mogelijkheid te bieden onderzoeksplannen en expertise uit te wisselen.

SIG - Interprofessioneel onderwijs (IPE)

Interprofessioneel onderwijs (IPE) vindt plaats “wanneer twee of meer beroepen over, van en met elkaar leren om effectieve samenwerking mogelijk te maken en de gezondheidsresultaten te verbeteren.” In de huidige literatuur wordt gesproken over de noodzaak van IPE, maar er is minder aandacht voor de daadwerkelijke communicatieve vaardigheden die nodig zijn binnen interprofessionele teams en hoe deze de samenwerking en gezondheidsresultaten zullen verbeteren. Het doel van deze Special Interest Group is het stimuleren van mondiale uitwisseling en samenwerking tussen deelnemers over huidige modellen en manieren om potentiële uitdagingen in IPE aan te pakken, waarbij de nadruk specifiek ligt op communicatie. Potentieel voor doorlopende en/of collaboratieve en toekomstige educatieve wetenschappelijke activiteit is gewenst.

SIG - Zorgcommunicatie in de verpleegkunde

Er kan gesteld worden dat onderzoek, onderwijs en curriculumontwikkeling op het gebied van gezondheidszorgcommunicatie tot op zekere hoogte 'gedomineerd' zijn door de medische beroepsgroep, die hard heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een systematische en collaboratieve benadering van dit belangrijke aspect van het onderwijs. Hoewel het grootste deel van de kennis van deze groep rechtstreeks overdraagbaar is naar de opleiding tot verpleegkundige, lijkt het tijd om de specifieke uitdagingen en behoeften van de verpleegkunde als beroep te onderzoeken en door samen te werken om de invloedssfeer in de toekomst te vergroten. De articulatie, ontwikkeling en evaluatie van de verpleegkundig specifieke en verpleegkundig gevoelige kennis, modellen en strategieën die de onafhankelijke en interprofessionele gezondheidszorgcommunicatiepraktijk van verpleegkundigen beïnvloeden en optimaliseren, zullen door deze SIG worden verrijkt.

SIG - Taal- en culturele discordantie in zorgcommunicatie

Ons doel is het bevorderen van een coherente interdisciplinaire en interprofessionele benadering van het onderzoeken en trainen van taal- en culturele dissonantie in gezondheidszorgcommunicatie. We nodigen gelijkgestemde onderzoekers, artsen, docenten, studenten en beleidsmakers uit om zich bij ons aan te sluiten om een internationaal netwerk te vormen, potentiële onderzoeksgebieden te verkennen en internationale samenwerking te ontwikkelen.

Netwerk van sequentieanalyse

Het Verona Network on Sequence Analysis kwam bijeen om cruciale communicatiesequenties tussen zorgverlener en patiënt te bestuderen waarin patiënten emotioneel leed signaleren of uiten. Het ontbreken van een gemeenschappelijke basis bij het definiëren van signalen en zorgen leidde tot het besluit om een consensusproces op gang te brengen over de definitie van signalen en zorgen en, vervolgens, over de definitie van de reacties van zorgverleners op dergelijke uitingen. Met als doel vergelijkend onderzoek op basis van een gedeelde taal te vergemakkelijken, heeft het proces geleid tot de Verona Coding Definitions of Emotional Sequences (VR-CoDES), bestaande uit twee handleidingen, één voor signalen en zorgen die door patiënten worden geuit en één voor zorgverleners. reacties.

Vroege carrière ELK

Het yEACH-netwerk heeft tot doel alle jonge carrière-individuen binnen EACH te verbinden en te ondersteunen, of het nu onderzoekers, docenten of artsen zijn. Het yEACH-netwerk staat open voor elk actief lid van EACH dat binnen tien jaar na aanvang van zijn academische onderzoeks- en/of onderwijscarrière binnen de gezondheidszorgcommunicatie is begonnen.

Sollicitatie

Wij willen leden graag uitnodigen om speciale belangengroepen voor te stellen die zich binnen EACH willen aansluiten. Als uw groep de intentie heeft om een SIG te worden, klik dan hier voor details over het aanmeldingsproces en het formulier.

SIG voorstellen