Gemeenschap

Gemeenschap

I. Doel van een Fellowship in ELK

Het Uitvoerend Comité van EACH: International Association for Communication in Healthcare, stelt voor om haar leden die een substantiële bijdrage leveren aan de EACH-missie te eren door een Fellowship in EACH aan te bieden. De missie van EACH is om een academische en praktische professionele gemeenschap te bieden aan degenen die betrokken zijn bij het onderzoeken en verbeteren van de communicatie in de gezondheidszorg. Via EACH delen onderzoekers, docenten, praktijkmensen en beleidsmakers hun expertise om de communicatie tussen zorgverleners, patiënten en hun families te begrijpen en te verbeteren. De fellowship is een eretitel die tweejaarlijks wordt toegekend op ELKE georganiseerde ICCH-bijeenkomst.

De toepassingen voor 2024 worden geopend op 1 maart 2024 en de deadline voor aanmelding zal zijn 19 June 2024.

II. Criteria voor een Fellowship in ELK

Om in aanmerking te komen voor een ELKE Fellowship moet een kandidaat blijk hebben gegeven van betrokkenheid bij de Vereniging door:

 • Lid zijn van EACH voor minimaal zes (6) jaar (hoeft geen opeenvolgende jaren te zijn), inclusief het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
 • Substantiële “Service aan EACH”, zoals blijkt uit een actieve bijdrage aan meerdere EACH-commissies, evenementen, middelen en/of activiteiten. Om voor de beurs in aanmerking te komen, moet de kandidaat bewijs leveren van een inhoudelijke en actieve bijdrage door zijn of haar deelname aan specifieke EACH-projecten en -activiteiten te beschrijven die verder gaan dan het standaardlidmaatschap en het bijwonen van relevante EACH-commissievergaderingen (hieronder in meer detail beschreven).

III. Voorbeelden van activiteiten en functies in Service to EACH die voldoen aan de fellowshipcriteria 

A. ELK lidmaatschap van een vaste commissie: Lid zijn van de volgende ELKE commissie kan meetellen voor de fellowshipcriteria als een beschrijving is opgenomen van de inhoudelijke bijdragen die als commissielid zijn geleverd, naast het bijwonen van commissievergaderingen.

 • Actief lid van de adviescommissie als nationaal of plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger of covoorzitter (substantiële bijdragen omvatten onder meer het opzetten/leiden van een nationaal EACH-netwerk, het organiseren van lokale EACH-activiteiten/cursussen, lid van de AC-werkgroep, enz.).
 • Actief lid van de subcommissie (tEACH, pEACH, rEACH). (inhoudelijke bijdragen omvatten onder meer het fungeren als co- of plaatsvervangend voorzitter, werkgroepleider, bijdragen aan specifieke projecten zoals cursussen, databases, het creëren van bronnen, publicaties, enz.).
 • Actief lid van het directiecomité, waarin inhoudelijke bijdragen en impact van initiatieven worden beschreven.
 • Actief ELK lid van de Special Interest Group (inhoudelijke bijdragen omvatten onder meer het dienen als SIG-officier, het bijdragen aan specifieke projecten zoals netwerkevenementen, databases, het creëren van bronnen, publicaties, enz.)

B. ELK periodiek commissielidmaatschap/deelname

 • (Co)voorzitter of lid van de planningscommissie van het ICCH of Forum (voorheen Summer Event).
 • ICCH/Forum abstracte recensent
 • Planning van de zomerschool
 • Facilitator van de zomerschool
 • Senior in het paren met collega's-initiatief
 • Lid van de deskundige jury voor ELKE prijs (Poster, Onderzoek, Onderwijsprijs)

C. ELK project, product en verspreidingsactiviteiten: Merk op dat sommige van deze bijdragen in de hoedanigheid van ELK commissielid kunnen staan.

 • Ontwikkeling van EACH-producten zoals onderwijs- of onderzoeksinstrumenten/bronnen
 • Het ontwikkelen van initiatieven die het werk van EACH bevorderen of bekendmaken, bijvoorbeeld door het organiseren van regionale, nationale of internationale bijeenkomsten, of het cultiveren van actieve samenwerking tussen EACH en andere organisaties.
 • Ontwikkeling van EACH-cursussen en cursussen mede ontwikkeld door EACH en andere organisaties
 • Het creëren en verzorgen van ELKE gesponsorde netwerk- of workshopsessie
 • Schriftelijke bijdragen in PEC waarin ELK werk wordt belicht
 • Keynote lezingen over communicatie in de gezondheidszorg waarin het werk van EACH wordt belicht
 • Publicaties over communicatie in de gezondheidszorg waarin aspecten van het werk van EACH worden belicht
 • Het verzorgen van communicatie in gezondheidszorgpresentaties waarin het werk van EACH wordt benadrukt

Aanvraagprocedure voor ELKE Fellowship

Fellowshipkandidaten moeten zelf genomineerd worden. Er zal geen extra procedure zijn voor kandidaat-nominaties door andere EACH-leden. Wij vragen alle EACH-leden om hun collega's aan te moedigen te solliciteren.

De aanvraag dient door de aanvrager te worden ingevuld.

Als onderdeel van de online sollicitatie worden kandidaten om de volgende informatie/materialen gevraagd:

 1. Jaren als lid van ELK
 2. Alle commissies waarin u heeft gediend, inclusief de dienstdata
 3. Beschrijvingen van inhoudelijke bijdragen aan ELK zoals uiteengezet in deel III
 4. Identificatie van wie in ELK uw bijdragen kan bevestigen (commissievoorzitters, medevoorzitters, enz.)
 5. Een verhaal waarin de ervaring van een kandidaat wordt beschreven (in plaats van een CV)
 6. Een sollicitatiebrief van de kandidaat waarin kort de redenen worden beschreven waarom de kandidaat in aanmerking zou moeten komen voor de beurs en waarin wordt benadrukt wat volgens de kandidaat zijn meest inhoudelijke bijdragen aan EACH zijn geweest die hebben geholpen de EACH-doelstellingen te verwezenlijken. Deze brief moet enkele regelafstand hebben en niet langer zijn dan 1 pagina.

Controlelijst voor fellowship. Dit werkblad voegen wij toe als aanvraaghulp bij het invullen van de toepassingsvelden. DIT HOEFT NIET TE WORDEN INGEDIEND.  Bijgevoegd vindt u een voorbeeld van het onlineformulier om u te helpen bij het verzamelen van de voor de aanvraag benodigde informatie. Houd er rekening mee dat alle aanvragen moeten worden ingediend via het online aanvraagformulier.

Selectieproces voor het toekennen van de eer van ELKE Fellowship

Elk even jaar (halfjaarlijks) zal een aankondiging worden verspreid via de verschillende EACH-communicatiekanalen, waarin wordt verzocht om zelfnominaties voor de EACH Fellowship en waarin de criteria voor het zelfnominatie- en selectieproces worden beschreven.

Een beoordelingscommissie, die elke cyclus door het Uitvoerend Comité wordt benoemd, zal de criteria wegen en beoordelen aan de hand van de sollicitatiegegevens van de kandidaat en bevestiging van inhoudelijke bijdragen van SAS en commissievoorzitters.

Kennisgevingen over besluiten worden per e-mail naar de kandidaten verzonden. Succesvolle kandidaten zullen de beurs formeel worden toegekend op de ICCH-conferentie die overeenkomt met het prijsjaar.

De besluiten van de Fellowshipselectiecommissie zullen de inzet van IEDEREEN voor inclusie en gelijkheid weerspiegelen. We vieren de diversiteit van ons wereldwijde lidmaatschap en waarderen gelijkheid van kansen. We verwelkomen sollicitaties van al onze leden en we streven ernaar om de vertegenwoordiging in onze gezondheidszorgcommunicatiegemeenschap te garanderen terwijl we sollicitaties voor deze prijs in overweging nemen.

Tijdlijn voor selectieproces:

Committee review of applications – 1 March – 19 June
Recommendations to Executive – 2 July
Notifications to successful applicants – 3 July – 24 July
De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens ICCH 2024 in Zaragoza, Spanje, tijdens een speciale ceremonie

ELKE Fellow

EACH Fellows

Fellowship toegekend op ICCH 2022 in Glasgow.

Marianne Brouwers

Phyllis Butow

Eva Doherty

Shakaib Rehman

Salam Sultan

Evelyn van Weel-Baumgarten

Fellowship Comité

Ellen Smets
Sarah Biji
Richard Bruin
Eva Doherty
India Pinker
Salam Sultan