Lidmaatschap

Waarom lid worden van ELK?

ELK lidmaatschap staat open voor de academische en praktische professionele gemeenschap die betrokken is bij het onderzoeken en verbeteren van de communicatie in de gezondheidszorg.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in ons dynamische ledennetwerk. ELK is de plek waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Uw ervaring en expertise maken het ons echter ook mogelijk om excellentie in gezondheidszorgcommunicatie te bepleiten, en uw bijdrage aan het bredere gesprek is van cruciaal belang voor het werk dat wij doen. Door lid te worden van EACH maakt u deel uit van een beweging voor verandering waar u profijt van zult hebben, terwijl de gezondheidszorgervaringen van velen worden verbeterd.

Internationale netwerkmogelijkheden

Klik hier om de kaart van de Nationale Vertegenwoordigers te bekijken

Bevoorrechte toegang tot het ledengedeelte van de ELKE website

GRATIS toegang tot de VR-CoDES-handleidingen.

GRATIS toegang tot een bibliotheek met onderwijs- en onderzoeksbronnen.

GRATIS toegang om te zoeken en in contact te komen met mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, onderzoek en/of beleid in de zorgcommunicatie.

Mogelijkheid om lid te worden van een van onze commissies:

reACH, tEACH of pEACH, die vervolgens in aanmerking komen voor jaarlijkse financiering voor projectwerk.

Verlaagde registratiekosten voor alle ELK evenementen

Mogelijkheid om lid te worden van een Special Interest Group of deze op te richten

Verlaagde lidmaatschapstarieven voor (PhD) studentleden

Contributie

Na feedback van onze leden biedt het EACH-lidmaatschap nu:

 • Waar voor je geld – Een doorlopend lidmaatschap, waardoor je een heel jaar profiteert, ongeacht wanneer je lid wordt
 • Levensduur van het lidmaatschap – 10% korting voor leden die zich voor 2 jaar willen aanmelden
 • Opties voor lagere lidmaatschapstarieven – Lagere kosten voor bachelorstudenten** en leden ouder dan 65 jaar
 • Affiliate lidmaatschap*** – 20% korting voor leden van International Communication Association (ICA) of WONCA
 • Institutioneel lidmaatschap – 20%-korting voor instellingen die 5 of meer leden registreren
 • Lidmaatschapssubsidies – Er is een beperkt aantal subsidies (tot 50% korting op de kosten) beschikbaar
 • 20% korting op Elsevier webshopproducten met code EACH2022
 • Aanzienlijke korting voor online abonnement op PEC (Patient Education and Counseling)

*** Het affiliate-lidmaatschap staat open voor iedereen die lid is van de International

Communication Association (ICA) of WONCA. Bij inschrijving is een bewijs van lidmaatschap vereist.

Alle nieuwe leden van EACH kunnen van deze korting profiteren; bestaande leden van EACH kunnen hiervan profiteren op het moment dat het lidmaatschap wordt verlengd.

Dit is een proefproject voor een jaar en als het succesvol is, zal de EACH Executive overwegen om samen te werken met andere verenigingen om dit aanbod uit te breiden.

Institutioneel lidmaatschap is een groepslidmaatschap voor medewerkers of studenten van dezelfde instelling of organisatie.

Alle leden van de groep ontvangen nog steeds dezelfde voordelen als een individueel lid, inclusief evenementenkortingen.

Eén hoofdpersoon moet het lidmaatschap aanmaken en kan minimaal 5 extra collega's aan de groep toevoegen.

NB Het institutionele lidmaatschap moet worden geselecteerd op het moment dat u lid wordt of het lidmaatschap verlengt.

Het spijt ons dat het niet mogelijk is om halverwege uw jaarlijkse lidmaatschap uw lidmaatschapscategorie te wijzigen en lid te worden van een institutionele groep.

Volledig lidmaatschap

korting op de toegang tot het Journal Patient Education & Counseling

£110
een jaar

£198
twee jaar*

PhD Student-lidmaatschap**

korting op de toegang tot het Journal Patient Education & Counseling

£100
een jaar

£180
twee jaar*

Undergraduate-lidmaatschap**

korting op de toegang tot het Journal Patient Education & Counseling

£80
een jaar

£140
twee jaar*

Leden ruim 65

korting op de toegang tot het Journal Patient Education & Counseling

£80
een jaar

£140
twee jaar*

Affiliate lidmaatschap ***

korting op de toegang tot het Journal Patient Education & Counseling

£88
een jaar

Institutioneel lidmaatschap

korting op de toegang tot het Journal Patient Education & Counseling voor 5 of meer leden

£420

voor 5 leden voor één jaar
+€ 85 per extra volwaardig lid
+£ 75 per extra promovenduslid
+ £ 70 per extra student of daarna ouder dan 65 leden

Please consider donating to EACH

Jouw donatie gaat naar het EACH Scholarship Fund, waar leden in financiële problemen een aanvraag kunnen indienen voor:

 • Korting op lidmaatschapskosten
 • Korting op de registratiekosten voor door EACH georganiseerde evenementen, zoals de International Conference for Communication in Healthcare (ICCH).

Bedankt voor het ondersteunen van uw collega's in de gezondheidszorgcommunicatiegemeenschap.

Beperkte lidmaatschapssubsidies

Heb je een beetje hulp nodig?

Er zijn een beperkt aantal beurzen beschikbaar waarmee u korting op het lidmaatschapsgeld kunt krijgen. Hieronder vindt u meer informatie over de geschiktheid en hoe u zich kunt aanmelden.

De maximale subsidie die per persoon wordt toegekend, bedraagt 50% aan standaardlidmaatschapskosten. Lidmaatschapssubsidies worden alleen toegekend aan de volgende lidmaatschapscategorie:

 • Volledig lidmaatschap, slechts één jaar

Voordat u een subsidie aanvraagt, moet u ervoor zorgen dat u alle andere beschikbare financieringsbronnen heeft geprobeerd, inclusief uw lokale instelling/organisatie/bedrijf. Elke aanvraag zal van geval tot geval worden beoordeeld. De korting moet jaarlijks worden aangevraagd.

Het beperkte aantal subsidies dat elk jaar beschikbaar is, wordt het hele jaar door toegekend op basis van het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' (ervan uitgaande dat aan de subsidiabiliteitscriteria is voldaan). Als de jaarlijkse toewijzing is afgelopen, is het niet meer mogelijk om subsidies te verstrekken. Deze subsidies worden toegekend vanuit het EACH Scholarship Fund.

Geschiktheid voor aanvragen voor lidmaatschapssubsidie:

Verminderd inkomen

Als u IEDER lidmaatschap niet kunt betalen vanwege een laag inkomen.

Hulp bij werkloosheid

Als u vanwege uw persoonlijke omstandigheden geen actieve dienst uitoefent, bijvoorbeeld vanwege een van de volgende redenen:

 • U zorgt fulltime voor een gezin of bent fulltime mantelzorger.
 • U ervaart langdurige werkloosheid.
 • U lijdt aan een langdurige ziekte waardoor u geen werk kunt zoeken.

Hoe toe te passen

Vul a.u.b. het aanvraagformulier en stuur het terug naar penningmeester@each.international En info@each.international, samen met:

 • een begeleidende brief waarin uw motivatie wordt uitgelegd om lid te worden van ELK en
 • een referentiebrief van uw instelling/organisatie/bedrijf of een collega die op de hoogte is van uw werk op het gebied van zorgcommunicatie.

Aanvragen worden het hele jaar door behandeld tijdens maandelijkse bestuursvergaderingen. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u bericht wanneer u een beslissing ontvangt.

algemene voorwaarden

* Om van de korting gebruik te kunnen maken, moet je een lidmaatschap voor twee jaar selecteren op het moment dat je lid wordt of het lidmaatschap verlengt. Een tweejarig lidmaatschap is niet beschikbaar voor de aangesloten lidmaatschapscategorieën.

** Om in aanmerking te komen voor het lagere tarief dat verbonden is aan het student zijn, wordt u gevraagd om binnen 4 weken na de betalingsdatum een gescande verklaring van uw studentenstatus, ondertekend door uw academische opleiding, per e-mail te sturen. Als u deze niet heeft ontvangen, moet u het normale lidmaatschapsgeld betalen, anders wordt uw lidmaatschap beëindigd. De certificering zal bij elk volgend jaarabonnement moeten worden verstrekt.

*** Om in aanmerking te komen voor de lagere kosten die verband houden met de aangesloten lidmaatschapscategorieën, wordt u gevraagd een bewijs van lidmaatschap naar ICA of WONCA te uploaden op het moment dat u zich registreert om lid te worden van EACH.

Een lidmaatschapsfactuur of bevestigingsmail wordt als bewijs geaccepteerd.

Houd er rekening mee dat lidmaatschapsgelden niet-restitueerbaar zijn.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het lidmaatschap, neem dan contact met ons op email ons voordat u zich registreert.