Adviescomite

Adviescomite

Het Adviescomité bestaat uit alle nationale en plaatsvervangende nationale vertegenwoordigers van de lidstaten en alle leden van het Uitvoerend Comité.

Voorzitter van de Adviescommissie: Lode Verreyen
Medevoorzitter van het Adviescomité: Eva Doherty
Medevoorzitter van het Adviescomité: Marianne Brouwers

Nationale vertegenwoordigers van landen met ten minste vijf leden zijn allemaal stemgerechtigde leden van de commissie en vormen samen met het uitvoerend comité de trustees van de liefdadigheidsinstelling. Elk land heeft één stem, gebruikt door de Nationale Vertegenwoordiger. Bij afwezigheid van de Nationaal Vertegenwoordiger kan de plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stemming gebruik maken.

The Advisory Committee is appointed for 2 years at the Annual General Meeting following elections. The election for 2024 is now open.

Rol van het Adviescomité

  • Vormt de strategische richting van ELKE activiteit
  • Identificeert mondiale prioriteiten in onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk op het gebied van gezondheidszorgcommunicatie door te leren over nationale behoeften
  • Ondersteunt de nationale vertegenwoordigers en plaatsvervangende nationale vertegenwoordigers bij het vaststellen van de behoeften van de EACH-leden van hun land
  • Faciliteert internationale samenwerking bij het ontwikkelen van initiatieven om het onderwijs, onderzoek, de praktijk of het beleid op het gebied van gezondheidszorgcommunicatie te verbeteren

Hoe de Adviescommissie werkt

 

  • Driemaandelijkse bijeenkomsten online, waarvan er één persoonlijk zal zijn en de rest virtueel
  • Begeleiden en reageren

Nationale Vertegenwoordigers (NR)