Rådgivende udvalg

Rådgivende udvalg

Det rådgivende udvalg består af alle nationale og stedfortrædende nationale repræsentanter fra medlemslandene og alle medlemmer af eksekutivkomiteen.

Formand for det rådgivende udvalg: Lode Verreyen
Medformand for det rådgivende udvalg: Eva Doherty
Medformand for det rådgivende udvalg: Marianne Brouwers

Nationale repræsentanter fra lande med mindst fem medlemmer er alle stemmeberettigede medlemmer i komiteen og udgør sammen med eksekutivkomitéen velgørenhedsrepræsentanterne. Hvert land har én stemme, som bruges af den nationale repræsentant. I tilfælde af, at landsrepræsentanten er fraværende, kan suppleanten anvende afstemningen.

The Advisory Committee is appointed for 2 years at the Annual General Meeting following elections. The election for 2024 is now open.

Det rådgivende udvalgs rolle

  • Former den strategiske retning for HVER aktiviteter
  • Identificerer globale prioriteter inden for sundhedskommunikationsforskning, undervisning, politik og praksis gennem læring om nationale behov
  • Støtter de nationale repræsentanter og stedfortrædende nationale repræsentanter i at fastlægge behovene hos deres landes EACH-medlemmer
  • Faciliterer internationale samarbejder om at udvikle initiativer til forbedring af sundhedskommunikationsundervisning, forskning, praksis eller politik

Sådan fungerer det rådgivende udvalg

 

  • Kvartalsmøder online, hvoraf det ene vil være personligt og det resterende virtuelt
  • Vejled og svar

Nationale repræsentanter (NR)