Vi opfordrer dig til at tilslutte dig EACH for at hjælpe med at fremme effektiv sundhedskommunikation i hele verden.

HVER medlemmer bidrager væsentligt til mængden af beviser og bedste praksis inden for forskning, uddannelse og implementering af effektiv kommunikation i sundhedsvæsenet for elever, klinikere og sundhedssystemet.

Gennem EACH kan du lære af og bidrage til at forbedre kommunikationen i dit eget arbejdspladsland eller indflydelsessfære såvel som i hele verden.

ICCH 2024

HVER og dens medlemmer arbejder sammen for at:

  • Fremme effektiv, patientcentreret og evidensbaseret sundhedskommunikation
  • levere ekspertise, ressourcer og færdigheder til uddannelse, forskning og praksis i sundhedskommunikation
  • Tilskynd til netværk mellem sundhedsfaglige kommunikationsprofessionelle for at yde rådgivning og samarbejde om sundhedskommunikationsprojekter og uddannelse

Patientuddannelse og rådgivning

Official Journal of EACH, international Association for Communication in Health Care og ACH, Academy of Communication in Healthcare.

Seneste nyt