Beleid & Praktijkprojecten

Beleids- en praktijkprojecten

Projectleider: Jette Ammentorp

Doel: Het project is gericht op het verzamelen van succesvolle ervaringen met kennisvertaling die kunnen worden gedeeld met de bredere ELKE gemeenschap als een manier om van elkaar te leren.

Output: Het project is in 2019 gestart en loopt nog steeds.

Het is ontstaan uit het besef van een enorme wereldwijde inspanning om de gezondheidszorg te verbeteren door middel van effectievere communicatie, die echter niet georganiseerd is en zelden op basis van sterk bewijsmateriaal is onderbouwd.

De reikwijdte van het project is internationaal, omdat het tot doel heeft voorbeelden te verzamelen van succesvolle implementatieprojecten die ter inspiratie kunnen dienen voor collega's overal ter wereld.

De betrokken mensen zijn huidige EACH-leden, die hun expertise op het gebied van implementatie-inspanningen delen.

We verwachten een doorzoekbare database te creëren met voorbeelden van implementatieprojecten, die verdere interesse in het implementatieproces kunnen wekken en kunnen leiden tot nieuwe projecten en samenwerkingen met politieke en gezondheidszorginstanties.

Projectleider: Edgard Eckman

Doel: Het doel van dit project in drie trefwoorden is het 'verzamelen – reageren – ontwikkelen' van beleidsdocumenten over gezondheidszorgcommunicatie. Ons doel is om: 1. Relevante beleidsdocumenten van andere institutionele instanties over communicatie in de gezondheidszorg te verzamelen; 2. Ontwerp een proces/kader om IEDEREEN te begeleiden bij het reageren op dergelijke documenten; 3. Ontwikkel IEDERS eigen beleidsdocumenten en richtlijnen.

Output: Het project is in 2019 gestart en loopt nog steeds.

Het is ontstaan uit het besef dat veel institutionele instanties richtlijnen of beleidsverklaringen uitvaardigen over gezondheidszorgcommunicatie, en niet IEDEREEN. Wij zijn van mening dat dit een leemte is die moet worden opgevuld.

De reikwijdte van het project is internationaal, aangezien het tot doel heeft voorbeelden van beleidsdocumenten uit de hele wereld te verzamelen.

De betrokken personen zijn huidige EACH-leden.

Als kortetermijndoel verwachten we een doorzoekbare database te creëren met de verzamelde beleidsdocumenten. Een middellangetermijndoelstelling zal het ontwerpen zijn van een sjabloon voor het reageren op dergelijke documenten; terwijl het doel op lange termijn is om sjablonen en procedures te creëren om EACH-beleidsdocumenten en -richtlijnen te produceren, en zo bij te dragen aan het internationaal vergroten van het profiel van ELK.

pEACH roept alle leden van EACH op om ten minste één beleidsdocument in te leveren. Het invullen van het sjabloon duurt maximaal 5 minuten. Het ingevulde sjabloon dient samen met het beleidsdocument, bij voorkeur in pdf-formaat, naar de projectleider te worden gestuurd Edgard Eeckman.

Projectleider: Conor Gilligan

Doel: Het is een van de eerste pEACH-projecten en heeft tot doel samenvattende position papers te produceren over grote kwesties in de gezondheidszorgcommunicatie, die kunnen dienen als kant-en-klare hulpmiddelen om niet-academische belanghebbenden te betrekken. De auteurs van de snapshots van het bewijsmateriaal zijn internationaal erkende experts op het gebied dat zij moeten samenvatten.

Output: Het project is in 2015 gestart en loopt nog steeds.

Het is ontstaan uit het besef van de moeilijkheden die academici kunnen ondervinden als ze proberen andere belanghebbenden te betrekken bij projecten of initiatieven rond belangrijke kwesties die te maken hebben met gezondheidszorgcommunicatie.

De reikwijdte van het project is internationaal, omdat het bronnen biedt die geldig zijn in alle landen en culturen, omdat ze gebaseerd zijn op huidig onderzoek.

De betrokken personen zijn huidige leden van EACH, terwijl de auteurs van de momentopnamen van het bewijsmateriaal ook niet-leden kunnen zijn.

Dit project vormt een voortdurende inspanning om een groeiend aantal middelen te produceren om de interactie tussen academische en niet-academische actoren in de gezondheidszorgsector te vergemakkelijken.

Er worden momentopnamen van bewijsmateriaal gepubliceerd hier.

Projectleider: Sara Bigi

Doel: Deze serie is een ontwikkeling van het Bullet Points-project en zal een 'state-of-the-art' verslag geven over de onderwerpen die in de bullet points zijn samengevat.

Output: Het project wordt sinds 2015 besproken, is in 2019 gestart en loopt nog steeds.

Als aanvulling op de Bullet Points bieden de artikelen in deze serie een langere discussie over elk onderwerp en zijn ze opgesteld door dezelfde auteurs van de Bullet Points.
De reikwijdte van het project is internationaal.

De betrokken personen zijn huidige EACH-leden, terwijl de auteurs van de opsommingstekens ook niet-leden kunnen zijn.

Dit project vormt een voortdurende inspanning om een groeiend aantal middelen te produceren om de interactie tussen academische en niet-academische actoren in de gezondheidszorgsector te vergemakkelijken.

Zodra ze klaar zijn, verschijnen de position papers in het tijdschrift Patiënteneducatie en -advies en op de pEACH-bronnenpagina.