Cleveland clinic empathy (patient’s stories)


video


Gereedschapsfocus: Video

Communicatie onderwerpen:
Empathie/relatieopbouw

Type gereedschap: Video

Taal: Engels

Doel van het hulpmiddel:
A short video to show the importance of empathy.

Korte beschrijving:
A short video made by the Cleveland clinic, USA which reminds us of the importance of empathy. We use this video with new students to discuss the fact that everyone has a 'story'. In small group setting we then rehearse the specific skills for finding out the patients ideas, concerns and expectations (ICE).

A. Communicatie met patiënten:

B. Intra- en interpersoonlijke communicatie (professionaliteit en reflectie):

C. Communicatie in zorgteams (professionele communicatie):

Toegang: Openbaar

Uw naam en werkadres, en co-auteurs en adressen:Sandra Winterbrand