Cleveland clinic empathy (patient’s stories)


video


Værktøjsfokus: Video

Kommunikationsemner:
Empati/relationsopbygning

Type værktøj: Video

Sprog: engelsk

Formål med værktøj:
A short video to show the importance of empathy.

Kort beskrivelse:
A short video made by the Cleveland clinic, USA which reminds us of the importance of empathy. We use this video with new students to discuss the fact that everyone has a 'story'. In small group setting we then rehearse the specific skills for finding out the patients ideas, concerns and expectations (ICE).

A. Kommunikation med patienter:

B. Intra- og interpersonel kommunikation (professionalitet & refleksion):

C. Kommunikation i sundhedsteams (professionel kommunikation):

Adgang: Offentlig

Dit navn og arbejdsadresse samt medforfattere og adresser:Sandra Winterburn