Empathisch communicatiecoderingssysteem aangepast voor door tolken gemedieerde consultaties


Krystallidou-et-al_empathy-2018.pdf  Krystallidou-et-al-_empathy-_2020.pdf  

Ontwikkelaars: Demi Krystallidou, Aline Remael, Esther de Boe, Kristin Hendrickx, Giannoula Tsakitzidis, Sofie van de Geuchte, Peter Pype

Jaar van publicatie: 2018

Date last updated: 15 september 2020

Omgeving waarin de tool oorspronkelijk is ontwikkeld/gevalideerd: Door tolken gemedieerde consultaties

Beperking tot instelling(en): Geen

Doelgroep: Artsen

Taal(en): Engels

Specifieke constructies/gedragingen:

verbale interactie tussen patiënten, tolken en artsen

Tool-onderwerpen:

Beoogde toepassing: Onderzoek

Referentie(s) naar ontwikkelings-/validatiedocument(en):

Krystallidou, D., Remael, A., De Boe, E., Hendrickx, K., Tsakitzidis, G., van de Geuchte, S., & Pype, P. (2018). Onderzoek naar empathie in door tolken gemedieerde gesimuleerde consultaties: een verkennend onderzoek. Patiëntenvoorlichting en -advies, 101(1), 33-42

Krystallidou, D., Bylund, CL, & Pype, P. (2020). Het effect van de professionele tolk op empathische communicatie in medische consultaties: een kwalitatieve analyse van interactie. Patiëntenvoorlichting en -advies, 103(3), 521-529.

Reference links:

Gereedschap/handleiding beschikbaar: Ja.

Gereedschapsbeschrijving door de auteur:

De tool is een aangepaste versie van de ECCS (Buylund & Makoul 2002, 2005).
Het is aangepast voor door tolken gemedieerde consultaties en legt de empathische mogelijkheden van patiënten, de weergaven/interventies van tolken en de empathische reacties van artsen vast.

De tool is ontwikkeld en getest op gesimuleerde consultaties (2018) voordat deze werd toegepast op authentieke / real-life data (2020).