Agenda led outcome based analysis


Download ressource


Internet side


Værktøjsfokus: Hvordan man underviser

Kommunikationsemner:
ALOBA
Erfaringsbaseret læring
Feedback
Role play
Simulerede patienter
Facilitering af små grupper
Video review

Type værktøj: Facilitator guide

Sprog: engelsk

Formål med værktøj:
To provide overview of experiential teaching method.

Kort beskrivelse:
Chart overview of Agenda led outcome based analysis (ALOBA) method for experiential small group sessions.

A. Kommunikation med patienter:

B. Intra- og interpersonel kommunikation (professionalitet & refleksion):
Professionalisme, selvbevidsthed

C. Kommunikation i sundhedsteams (professionel kommunikation):

Adgang: Offentlig

Dit navn og arbejdsadresse samt medforfattere og adresser:Jonathan Silverman, Cambridge; Suzanne Kurtz, Washington State; Juliet Draper, Cambridge