ASCH conformity experiment: Group think


video


Værktøjsfokus: Video

Kommunikationsemner:
Tværprofessionel/teamkommunikation

Sprog: engelsk

Formål med værktøj:
Social conformity/peer pressure

Kort beskrivelse:
Original video showing Solomon Ashe conducting his famous conformity experiment

A. Kommunikation med patienter:

B. Intra- og interpersonel kommunikation (professionalitet & refleksion):

C. Kommunikation i sundhedsteams (professionel kommunikation):
Principles of team dynamics

Adgang: Offentlig

Dit navn og arbejdsadresse samt medforfattere og adresser:Eva Doherty