Lerarenlounge – Interprofessionele communicatie voor studenten: praktijkrelevant maken.

Interprofessionele samenwerking is de sleutel tot hoogwaardige patiëntenzorg. Eén van de kerncompetenties voor interprofessionele samenwerking is uiteraard interprofessionele communicatie. Het voorbereiden van studenten op de interprofessionele praktijk door hen interprofessionele communicatie te leren, is een lastige taak. Naast de logistieke problemen, zoals het op elkaar afstemmen van de verschillende curricula, worden we geconfronteerd met de universele problemen van de overdracht van klas naar werkplek en de moeilijkheden waarmee studenten worden geconfronteerd wanneer ze competenties moeten integreren die afzonderlijk zijn aangeleerd. En natuurlijk is er ook nog de kwestie van de beoordeling.

Vertrekkend van een korte theoretische inleiding en gebaseerd op de Gentse ervaring, zal dit webinar het idee van interprofessionele Entrustable Professional Activity presenteren om de interprofessionele onderwijspraktijk van niet-gegradueerden relevant te maken. Tijdens het webinar nemen we ruim de tijd om de ideeën te bespreken.

Wij presenteren en bespreken

  • Interprofessionele competentiekaders
  • Een manier om een longitudinaal curriculum op te bouwen
  • Zijn toevertrouwbare professionele activiteiten de sleutel?

Spreker

Peter Pype is huisarts en arts palliatieve zorg. Na twintig jaar praktijkervaring wendde hij zich tot de academische wereld met een doctoraat over interprofessioneel werkplekleren in de palliatieve zorg. Na enkele jaren als trainer communicatieve vaardigheden werd hij benoemd tot hoogleraar aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent België, om interprofessioneel onderwijs te ontwikkelen en te implementeren.

Zijn onderzoek richt zich op interprofessioneel onderwijs en interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg.

Gratis voor ELKE leden

Lees de vlieger hier

Datum Tijd 31 okt 2023 @ 18:00 - 19:00 uur

Evenementtype