Wij moedigen u aan om zich bij ELK aan te sluiten om effectieve gezondheidszorgcommunicatie over de hele wereld te helpen bevorderen.

EACH-leden dragen aanzienlijk bij aan het bewijsmateriaal en de beste praktijken op het gebied van onderzoek, onderwijs en implementatie van effectieve communicatie in de gezondheidszorg voor leerlingen, artsen en het gezondheidszorgsysteem.

Via EACH kunt u leren van en bijdragen aan het verbeteren van de communicatie in uw eigen werkland of invloedssfeer, maar ook over de hele wereld.

ICCH 2024

ELK en zijn leden werken samen om:

  • Bevorder effectieve, patiëntgerichte en op bewijs gebaseerde gezondheidszorgcommunicatie
  • expertise, middelen en vaardigheden bieden voor onderwijs, onderzoek en praktijk op het gebied van gezondheidscommunicatie
  • Moedig netwerken aan tussen professionals in de gezondheidszorgcommunicatie om advies en samenwerking te bieden op het gebied van gezondheidscommunicatieprojecten en onderwijs

Patiënteneducatie en -advies

Publicatieblad van EACH, internationale vereniging voor communicatie in de gezondheidszorg en ACH, de Academie voor communicatie in de gezondheidszorg.

Laatste nieuws